OVERSÆTTELSE

Har du skrevet et værk, der skal oversættes fra dansk til engelsk eller engelsk til dansk? Repræsenterer du et forlag eller en organisation, som skal udgive et værk, der har brug for en oversættelse? Læn dig tilbage, og lad os klare opgaven for dig.

DANSK-ENGELSK

Når vi oversætter fra dansk til engelsk, holder vi os for øje, at den færdige, engelske tekst sidder lige i skabet. Derfor læser vi korrektur på hele teksten efter enhver oversættelse, uanset om det er en lang bog eller en kort ansøgning. Vi sørger for, at den endelige oversættelse er engagerende og overbevisende samt i overensstemmelse med passende kulturelle referencer.

Lad os oversætte din tekst fra dansk til engelsk.

100 kroner per normalside.
 
NB! En normalside svarer til 2400 tegn inklusive mellemrum.

ENGELSK-DANSK

Når vi oversætter fra engelsk til dansk, holder vi os for øje, at oversættelsen er nuanceret og kreativ, samtidig med at den forholder sig til den oprindelige, engelske tekst en til en. Vi sørger for, at den færdige, danske tekst er relevant og indbydende for læserne, og at den lever op til målgruppens behov og ønsker.

Lad os oversætte din tekst fra engelsk til dansk.

100 kroner per normalside.
 
NB! En normalside svarer til 2400 tegn inklusive mellemrum.
Scroll to Top