Privatlivspolitik & handelsbetingelser

Denne side indeholder oplysninger om vores politik i forhold til indsamling, brug og offentliggørelse af personoplysninger, der indsamles fra brugere af vores service.

Under privatlivspolitikken finder du vores handelsbetingelser.

Privatlivspolitik

1. Indsamling og brug af personoplysninger

1.1 For at kunne levere vores service, indsamler vi visse personoplysninger fra vores brugere.

1.2 Vi bruger de indsamlede oplysninger til at levere og forbedre vores service. Vi kan også bruge de indsamlede oplysninger til at kontakte dig, hvis det er nødvendigt.

1.3 Opgaver, afhandlinger, jobansøgninger, CV’er og andre fortrolige dokumenter bliver slettet inden for to uger efter samarbejdets ophør.

2. Offentliggørelse af oplysninger

2.1 Vi sælger, udlejer eller overdrager ikke dine personoplysninger til tredjeparter uden din tilladelse. Vi kan dog offentliggøre dine personoplysninger, hvis det er nødvendigt for at overholde gældende lovgivning, eller hvis det er nødvendigt for at beskytte vores interesser og rettigheder.

3. Sikkerhed af data

3.1 Vi tager dine personoplysninger alvorligt og tager nødvendige skridt for at beskytte dine data mod uautoriseret adgang, ændring, offentliggørelse eller ødelæggelse.

4. Cookies

4.1 Vi bruger cookies på vores service. Cookies er små filer, der sendes til din browser fra et website, som du besøger. Cookies hjælper os med at se, hvilke dele af vores service, du bruger.

4.2 Vi kan bruge cookies til at genkende din browser og huske dine indstillinger. Vi kan også bruge cookies til at spore dine bevægelser på vores service og samle oplysninger om, hvordan du bruger vores service.

4.3 Du kan vælge at deaktivere cookies i din browser, men det kan forhindre dig i at få fuld adgang til vores service.

5. Links til andre websteder

5.1 Vores service kan indeholde links til andre websteder, som ikke ejes eller drives af os. Hvis du følger et link til et af disse websteder, skal du være opmærksom på, at vi ikke har nogen kontrol over dette websted. Vi fraskriver os derfor ethvert ansvar for indholdet og privatlivspolitikkerne på disse websteder.

5.2 Din fortsatte brug af disse websteder er underlagt deres respektive privatlivspolitikker.

6. Ændringer i privatlivspolitikken

6.1 Vi kan ændre denne privatlivspolitik fra tid til anden. Vi opfordrer dig derfor til at gennemgå denne politik, når du besøger vores service.

7. Kontakt os

7.1 Hvis du har spørgsmål eller bekymringer om vores privatlivspolitik, kan du kontakte os på kontakt@reddetpaastregen.dk.

8. Dataansvarlig

8.1 Vi er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi behandler om vores kunder og samarbejdspartnere. Du finder vores virksomhedsoplysninger nedenfor.

Reddet På Stregen
Dag Hammarskjölds Allé 9, 1.tv
2100 København Ø
CVR-nr.: 41674326

9. Behandlingsaktiviteter

9.1 Som dataansvarlig, jf. GDPR, har vi følgende behandlingsaktiviteter (§10-§20).

10. Besøg på hjemmeside

10.1 Når du besøger vores hjemmeside, anvender vi cookies, for at hjemmesiden kan fungere optimalt, jf. §4.

11. Kommunikation med potentielle kunder

11.1 Hvis du har spørgsmål til vores side, eller ønsker at høre mere om vores services, kan du kontakte os via:

Kontaktformular
E-mail
Telefon

Herigennem vil vi behandle dine personoplysninger, så vi kan indgå i en dialog med dig, eksempelvis svare på spørgsmål om vores ydelser. Vi behandler kun den information, som du giver os i forbindelse med vores kommunikation.

11.2 Vi vil typisk behandle følgende almindelige oplysninger: navn, e-mail og telefonnummer. Vores hjemmel til at behandle disse personoplysninger er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 litra f.

11.3 Skulle der i et særligt tilfælde opstå et behov for at opbevare dine personoplysninger i længere tid, så vil dette kunne være tilfældet.

12. Kunder

12.1 Vi har behov for at kommunikere med vores kunder, så vi sikrer os, at ydelsen leveres korrekt. Herigennem kan vi behandle oplysninger om navn, adresse, ydelser, særlige aftaler, betalingsinformationer og lignende.

12.2 Hjemlen til at behandle disse personoplysningerer er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 litra b.

13. Nyhedsbrev

13.1 Vi har et nyhedsbrev, som det er frivilligt at tilmelde sig – og du kan altid framelde dig dette igen.

13.2 Formålet med nyhedsbrevet er at sende de tilmeldte mails med ny information fra virksomheden, som kan omhandle nyt indhold på hjemmesiden, annoncering af vores ydelser, med mere.

13.3 Vi vil kun sende dig mails, hvis du har givet dit aktive samtykke til dette. Det kræver, at du angiver den mailadresse, som du ønsker at modtage nyhedsbrevet på.

13.4 Vores hjemmel til at behandle dine personoplysninger (dvs. mailadressen) i forbindelse med nyhedsbrevet vil være databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 litra a.

13.5 Vi vil behandle dine personoplysninger, så længe du stadig er tilmeldt nyhedsbrevet. Ved afmeldelse af nyhedsbrevet, så stopper vi også med at sende dette til dig.

13.6 Ved framelding af nyhedsbrevet, så gemmer vi dit nu tidligere samtykke i 2 år efter, at det senest er anvendt pga. forældelseskrav jf. Forbrugerombudsmandens spamvejledning afsnit 11.3.

14. Bogføring

14.1 Vi skal gemme alle regnskabsbilag jf. bogføringsloven. Det betyder, at vi gemmer fakturaer og lignende bilag til brug for regnskabsføring. Heraf kan der fremgå almindelige personoplysninger som navn, adresse, ydelsesbeskrivelse.

14.2 Vores hjemmel til at behandle personoplysninger til bogføringen er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk.1 litra.

14.3 Vi opbevarer disse oplysninger i minimum 5 år, efter at indeværende regnskabsår er afsluttet.

15. Jobansøgninger

15.1 Vi tager glædeligt imod jobansøgninger med henblik på at vurdere, om de matcher et ansættelsesbehov i vores virksomhed.

15.2 Hvis du sender din jobansøgning til os, er vores hjemmel til at behandle dine personoplysninger databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 litra f.

15.3 Hvis du har sendt en uopfordret ansøgning, så vil vi vurdere, om din ansøgning er relevant og herefter slette dine oplysninger igen, hvis der ikke er et match.

15.4 Hvis du har sendt en ansøgning til et opslået job, så vil vi bortskaffe din ansøgning i det tilfælde, at du ikke ansættes, og umiddelbart efter at den rette kandidat er fundet til jobbet.

16. Databehandlere

16.1 Få kan klare alt selv, og det samme gælder os. Vi har derfor samarbejdspartnere, samt benytter os af leverandører, hvoraf nogle kan være databehandlere.

16.2 Eksterne leverandører kan eksempelvis levere systemer til at organisere vores arbejde, services, rådgivning, IT-hosting eller markedsføring.

17. Videregivelse af personoplysninger

17.1 Vi videregiver ikke dine personoplysninger til tredjepart, med mindre der er tale om lovovertrædelse.

18. Profilering og automatiserede afgørelser

18.1 Vi foretager ikke profilering eller automatiserede afgørelser.

19. Tredjelandeoverførsler

19.1 Vi benytter som udgangspunkt databehandlere i EU/EØS, eller som opbevarer data i EU/EØS. I nogle tilfælde er dette ikke muligt, og her kan der benyttes databehandlere uden for EU/EØS, hvis disse kan give dine personoplysninger en passende beskyttelse.

20. Behandlingssikkerhed

20.1 Vi holder behandlingen af personoplysninger sikker ved at have indført passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger.

21. De registreredes rettigheder

21.1 Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig (§22-§29)

22. Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

22.1 Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig.

23. Ret til berigtigelse (rettelse)

23.1 Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

24. Ret til sletning

24.1 I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

25. Ret til begrænsning af behandling

25.1 Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

26. Ret til indsigelse

26.1 Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

27. Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

27.1 Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

28. Tilbagetrækning af samtykke

28.1 Idet vores behandling af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du til hver en tid ret til at trække dit samtykke tilbage.

29. Klage til Datatilsynet

29.1 Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på.

Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Handelsbetingelser

1. Disse almindelige handelsbetingelser udgør en del af enhver kontrakt, aftale eller transaktion mellem køber og Reddet På Stregen.

2. Reddet På Stregen er en kommunikationsvirksomhed, der tilbyder produktion og revision af tekst. Vi tilbyder vores service i god tro, men garanterer ikke kvaliteten af vores service.

3. Medmindre der er lavet en særskilt aftale, er det fra Reddet På Stregens side afleverede produkt det endelige resultat af udførsel af ordren.

4. Kunden er ansvarlig for at kontrollere og godkende den afsluttede ordre, inden den offentliggøres.

5. Alle ordrer skal være skriftlige.

6. Alle priser til private købere er inklusiv moms, mens priser til CVR-registrerede købere er eksklusiv moms.

7. Leveringstiden er den periode, hvori Reddet På Stregen skal levere produkter eller ydelser til køber. Leveringstiden på tekstproduktion varierer afhængig af genren. Vi henviser til den specifikke og relevante del af hjemmesiden. Leveringstiden på sprogrevision er typisk 3 døgn, medmindre andet er aftalt (for eksempel i forbindelse med større værker).

8. Reddet På Stregen har ret til at ændre priser, leveringstider og specifikationer for produkter eller ydelser uden forudgående varsel.

9. Alle betalinger skal ske inden den til hver tid aftalte forfaldsdato. Herefter sender Reddet På Stregen op til 3 rykkere med et gebyr på 100 kroner hver. Har køber ikke betalt den 3. og sidste rykker inden for fristen, overgår sagen til advokat samt inkasso og i sidste ende potentielt fogedretten. Alle betalinger skal være i danske kroner.

10. Køber skal undersøge produkter eller ydelser hurtigst muligt efter levering.

11. Reddet På Stregen har ret til at afvise en kunde, der ikke overholder betingelserne, eller ved ekstraordinært megen travlhed.

12. For alle typer tekstopgaver gælder det, at fortrydelsesretten bortfalder, så snart opgaven påbegyndes af Reddet På Stregen.

13. Enhver tvist mellem Reddet På Stregen og kunden skal løses af en domstol rettet af gældende, dansk lovgivning.

14. Disse handelsbetingelser gælder for alle aftaler mellem Reddet På Stregen og kunden.

15. Reddet På Stregen forbeholder sig ret til at ændre eller opdatere disse handelsbetingelser på et hvilket som helst tidspunkt.

16. Ved afgivelse af en ordre, accepterer køber disse almindelige handelsbetingelser.

Scroll to Top