Abstractet

Struktur
Du bør sørge for, at dit abstract lever op til følgende punkter:
1. Indledende sætning/motivation.
2. Problem.
3. Løsning (om muligt).
4. Teori og metode brugt til at løse problemet.
5. Resultat og det du vil argumentere for.

Teori og metode
Beskriv de vigtigste teorier og metoder, du har brugt til at løse problemet. Dette er afgørende for at vise din akademiske tilgang og understøtte din argumentation. Vær koncis i din beskrivelse, og undgå at gå for meget i detaljer. Formålet er at vække læserens interesse og give en fornemmelse af, hvilke redskaber du har anvendt for at løse problemet.

Resultat og argumentation
Fremhæv de vigtigste resultater af din opgave og angiv, hvad du vil argumentere for. Brug konkrete og klare formuleringer for at beskrive de vigtigste pointer, du ønsker at formidle. Vær opmærksom på, at abstractet skal være kortfattet, så vælg de mest væsentlige resultater og argumenter for at skabe interesse hos læseren. Dette er din mulighed for at overbevise læseren om, at din opgave er værd at læse og har relevans inden for det pågældende fagområde.

Gennemgå dit abstract
Marker ord og begreber med gult til egen brug i dit arbejde med opgaven. Skriv ikke alle ud i selve abstractet, men list dem op. Det gør man, så læseren ved, hvad du kommer ind på. Derfor skal disse begreber kun nævnes her (tænk: reklamemæssigt i forholdet til indholdet: ”hvis du læser denne afhandling, så vil du lære noget om det, det og det”).

Abstractet skal være præcist, informativt og engagerende. Det skal give læseren et klart overblik over din opgave og vække deres interesse. Husk at have en rød tråd i din tekst og sikre, at hvert punkt i strukturen understøtter din overordnede problemstilling. Vær omhyggelig med at revidere og redigere dit abstract for at sikre, at det er præcist og præsentabelt.

Husk, at formålet med et abstract er at give læseren nok information til at beslutte, om de ønsker at læse hele opgaven. Det er din chance for at skabe interesse og fremhæve det væsentlige i din forskning. Udvælg dine ord omhyggeligt for at formidle dit budskab på en klar og præcis måde.

Held og lykke med din akademiske opgave!

Scroll to Top