Case: Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund

Skræddersyet kommunikationsindhold til Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund

DFKF_Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund_case

Som fagforbund for frisører, kosmetikere og wellness-arbejdere, er det vigtigt for Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund løbende at udsende kommunikationsmateriale til forbundets medlemmer. Her er Reddet På Stregen kommet ind i billedet.

Baggrund
Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund er et anerkendt fagforbund, der repræsenterer frisører, kosmetikere og andre professionelle indenfor skønheds- og velfærdsbranchen. Forbundet ønskede at forbedre og vedligeholde sin kommunikation og udvikle en stærk online tilstedeværelse. De søgte derfor et samarbejde med Reddet På Stregen for at opnå ekspertise inden for digital kommunikation, indholdsproduktion og sociale medier.

Udfordring
Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund stod overfor flere udfordringer i deres kommunikationsindsats. De manglede en konsistent tilgang til indholdsproduktion til sociale medier med planlægning i SoMe-kalender, nyhedsbreve med billeder, artikler og introtekst samt indhold til deres hjemmeside. DFKF havde behov for løbende artikelskrivning, blandt andet i forbindelse med dækning af events, interviews og andre relevante emner indenfor branchen. Det var vigtigt for dem at have professionelt og troværdigt indhold, der engagerede deres medlemmer og udvidede deres rækkevidde.

Løsning
Reddet På Stregen har siden efteråret 2022 arbejdet tæt sammen med Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund for at imødekomme deres kommunikationsbehov. Siden da har RPS produceret indhold til DFKF’s sociale medier, nyhedsbreve og hjemmeside. Reddet På Stregen har i denne periode også været ansvarlig for at tage initiativ til redaktionsmøder for at sikre en effektiv koordinering af indhold og budskaber samt kommunikationsindsatser i forbindelse med en app til medlemmer af forbundet.

Resultater
DFKF’s online tilstedeværelse er i perioden siden efteråret 2022 blevet vedligeholdt og har oplevet en stigning i antallet af følgere og engagement på sociale medier. Ligeledes har der været en høj åbnings- og klikfrekvens i nyhedsbrevene, hvilket indikerer en stærk medlemsinvolvering.

Konklusion
Samarbejdet mellem RPS og DFKF er en succes, der har ført til en forbedret kommunikationsstrategi og styrket online tilstedeværelse. RPS’ ekspertise og dedikation har bidraget til at udforme en mere engagerende og effektiv kommunikation med medlemmerne via skræddersyet kommunikationsindhold. Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund er nu bedre rustet til at imødekomme medlemmernes behov og styrke deres position som fagforbund.

Scroll to Top